Adatkezelés

SZOLGÁLTATÓ  ADATAI:

 • Név: FÉNYKÉPLABOR.HU KFT.
 • Székhely: Fényképlabor.hu Kft . 2315 Szigethalom, József Attila utca 104. (nem átvételi pont / üzlet!)
 • Ügyfélszolgálat: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40
 • Telefonszáma: +36-70-583-6240
 • E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-299279
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
 • Adószám: 25970993-2-13

 

II. Általános rendelkezések

A fenykeplabor-nél tiszteletben tartjuk ügyfeleink, vevőink, megrendelőink, szolgáltatásaink felhasználóinak és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők, valamint a képeken megjelenő egyéb érintettek (a továbbiakban: Érintettek) magánszféráját. Az Érintettek által megadott valamennyi személyes adat az ajánlatunk/szolgáltatásunk minőségének javítását/jobbítását szolgálja. Az Érintettek személyes adatainak védelme és biztonsága különösen fontos a fenykeplabor számára. Az Érintettek személyes adatainak védelmét a fenykeplabor teljes üzleti folyamata alatt kiemelt ügyként kezeli. Munkatársaink kötelesek a személyes adatok bizalmas jellegének (titkosságának) megőrzésére és a vonatkozó adatvédelmi előírások betartására.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a GDPR 13. cikkének megfelelően tartalmazza, hogy az Érintettek mely személyes adatai kerülnek rögzítésre honlapunk látogatásakor, illetve online fotó szolgáltatásunk használata során, továbbá, hogy ezen személyes adatok miként kerülnek felhasználásra általunk. Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre honlapunkon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a fenykeplabor semmilyen felelősséget nem vállal.

III. Az Érintettek személyes adatainak kezelése és feldolgozása

Amennyiben az Érintett meglátogatja honlapunkat, úgy webszolgáltatónk az alapértelmezett böngészési beállítások szerint, átmeneti jelleggel (ideiglenesen) eltárolja az Érintettek bizonyos személyes adatait, így az Érintett IP címét, a megrendelés céljából felhasznált feltöltő szoftvert (ActiveX, Flash, Java stb.), a kapcsolatkezelés azonításához szükséges Session_ID-t, valamint honlapunk felkeresésének dátumát és pontos időpontját. Ezen személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően, a honlap használatának befejezését követően törlésre kerülnek. Fentieken túl a személyes adatok csak akkor kerülnek megőrzésre (tárolásra), ha az adatokat az Érintett szabad akaratából, önként pl. honlapon történő regisztráció keretében, megrendeléskor vagy a megrendeléshez kapcsolódó ügyintézés kezelése során, pályázat (versenykiírás) vagy egy online pályázat keretében adta meg.

Az Érintettek képmásai a fotótermékek kidolgozása/elkészítése céljából az online galérián, amely kizárólag megrendelőink, ügyfeleink, felhasználóink számára érhető el, a feltöltést követő 30 napig tárolódnak. Ezen kívül a fenykeplabor egy online tárhelyet (album memóriát) biztosít megrendelői, ügyfelei, felhasználói részére, amit tetszés szerint jogosultak felhasználni annak érdekében, hogy a képmásaikat hosszabb időtartamra tárolják, megőrizzék. A megrendelőknek, ügyfeleknek, felhasználóknak bármikor lehetősége van arra, hogy töröljék feltöltött képmásaikat az online galériából vagy az album memóriából és arra is, hogy amennyiben szeretnék, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegyék képmásaikat.

A megrendelés befejezését (elkészítését) és kiszállítását követően az Érintettek képmásai 6 hétig kerülnek a gyártásban/termelésben megtartásra az esetleges panaszok, illetve utánrendelések feldolgozása (kezelése) érdekében. Ezt követően a képmások visszavonhatatlanul (helyreállíthatatlanul) törlésre kerülnek.

IV. Adattovábbítás

Érzékeny adatok, mint például a bejelentkezés, a jelszó, a címadatok, a fizetési módjaival kapcsolatos információk, a hitel/bankkártya adatok vagy a beszedési megbízáshoz kapcsolódó számlaadatok kizárólag titkosított kapcsolatokban (HTTPS / SSL) kerülnek továbbításra (átadásra) és biztonsági szervereken kerülnek tárolásra. Az elektronikus fizetési folyamatot a Computop cég bonyolítja.

Ügyfélszolgálatunk magas fokú rendelkezésre állásának (elérhetőségének) biztosítása érdekében, alkalmanként külső szolgáltatók támogatnak minket. A külső szolgáltatók nyilatkozatot tesznek arról, hogy a fenykeplabor által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, továbbá a fenykeplabor rendszeresen felülvizsgálja a rendelkezések betartását, hogy nagyon magas adatvédelmi követelményeink teljes mértékben teljesüljenek.

A kifizetések feldolgozásához/lebonyolításához, a szükséges fizetési adatokat átadjuk (továbbítjuk) a fizetéssel megbízott hitelintézetnek és adott esetben általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak vagy az Érintett által a megrendelés során kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónak.

A személyes adatok állami hatóságokhoz történő továbbítása csak a kötelező jogszabályok keretében történik. Kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatai nem kerülnek felfedésre (nyilvánosságra hozatalra) harmadik (magán) személyekkel szemben.

V. A célhoz kötöttség elve

Az Érintettek által megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez és feldolgozásához használjuk fel. Az Érintettek személyes adatai a mindenkori, hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kizárólag az adott adatkezeléssel összefüggő céllal és a jogos üzleti érdekek védelme érdekében, különösen a weboldalak technikai adminisztrációjához kerülnek felhasználásra. Az Érintettek személyes adatait kizárólag akkor használjuk fel termékekkel kapcsolatos közvélemény-kutatásra, valamint marketingcélokra, amennyiben az Érintett ehhez előzetesen hozzájárulását adta, azzal, hogy az Érintett bármikor jogosult hozzájárulásának visszavonására.

VI. A Call Center hívásrögzítéseivel kapcsolatos adatkezelés

A fenykeplabor Call Centert üzemeltet, mely egyrészről információs vonalként, másrészt panaszügyintézési csatornaként funkcionál. A fenykeplabor a hívásokat rögzíti, tárolja és szükség esetén visszahallgatja.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, de annak elmaradása esetén a fenykeplabor-nek nem áll módjában a telefonbeszélgetést lefolytatni.

A hívásrögzítésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint kezel adatot a fenykeplabor.

Adatkör

1. a hívó fél által megadott személyes adatok (pl. név, lakcím, megrendelési azonosító, panaszjegyzőkönyv és szavatossági igény rögzítéséhez szükséges adatok, stb.)

2. hívó fél hangja

Adatkezelés célja

1. A kellően magas színvonalú és panaszügyintézés, valamint szavatossági igényérvényesítés esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárás biztosítása a telefonos ügyintézők utólagos ellenőrizhetősége által.

2. A telefonbeszélgetések tartalmára vonatkozó, ügyféllel fennálló jogvita esetén a jogvita könnyebb tisztázása a hangfelvétel visszahallgatása által.

Adatkezelés időtartama

a hangfelvétel rögzítésétől számított 2 év

Amennyiben a hangfelvétellel kapcsolatban felmerült jogvita miatt indokolt, úgy a fenykeplabor az adatokat – jogos érdekből – a fent meghatározott adatkezelési időtartamoknál hosszabb ideig (a jogvita jogerős elbírálásáig) kezeli.

Az adatkezelés időtartamának végén a fenykeplabor a kezelt adatokat (hangfelvételeket) végérvényesen és helyreállíthatatlan módon törli a rendszereiből.

Az adatkezelésre kizárólag az érintett személyek előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az érintettek azáltal adják meg, hogy a hívás alapján felépült vonalat nem szakítják meg.

Amennyiben az érintett nem kíván hozzájárulni a hangfelvétel rögzítéséhez, úgy a vonalat meg kell szakítani. Ez esetben az érintett kérdésével, panaszával postai úton vagy e-mailben keresheti meg a fenykeplabor, mely eljárási formák esetében nem kerül sor hangfelvétel rögzítésére.

A hangfelvételeket a fenykeplabor szüksége esetén továbbíthatja bíróság, ügyvéd, fogyasztóvédelmi hatóság vagy békéltető testület részére.

VII. Adatfeldolgozás

A fenykeplabor szolgáltatásainak biztosítása érdekében adatfeldolgozókat (más cégeket és magánszemélyeket) bíz meg a feladatok elvégzésével, például a termékek (árucikkek) csomagolásával, kiszállításával és házhoz szállításával. Ezen adatfeldolgozók azon személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a feladataik elvégzése céljából használhatják fel. Az adatfeldolgozók az Érintettek személyes adatainak kezelését oly módon kell, hogy végezzék, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében a fenykeplabor az adatfeldolgozókkal fennálló szerződéses jogviszonya során kiemelt figyelmet fordít az adat- és titokvédelmi előírások betartatására, ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a fenykeplabor-vel kötött szerződés alapján, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A fenykeplabor az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató:

 • Név: AB Plusz Bt.
 • Székhely és levelezési cím: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.
 • Telefonszáma: +36 20 3626984
 • E-mail cím:   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-757647
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
 • Adószám: 21586091-2-13

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

Futárok:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

VIII. Hírlevél

Amennyiben az Érintett feliratkozik és regisztrál hírlevelünkre, úgy az e-mail címét hírlevél küldés céljából használjuk mindaddig, amíg az Érintett nem iratkozik le a hírlevélről. A hírlevélről történő leiratkozás bármikor lehetséges, és ez a hírlevélnek egy erre szolgáló linkjén keresztül teljesíthető. A hatályos adatvédelmi előírások értelmében az Érintettnek joga van a tárolt adatairól ingyenes tájékoztatást kérni, valamint joga van az adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérelmezni.

IX. Sütik használata

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunkat (annak meglátogatását) és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek kis szöveges fájlok, amelyek a honlap felhasználójának számítógépén elhelyezésre kerülnek. Az általunk használt cookie-k egy része törlésre kerül a böngésző munkamenet befejezése után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k ott maradnak a számítógépén, és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalataink számára, hogy felismerjék böngészőjét a következő látogatás alkalmával (tartós cookie-k). Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjain alapszik. Beállíthatja akként a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k elhelyezéséről továbbá a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárja. A cookie-k elfogadásának hiánya korlátozhatja a funkciókat.

Névtelen felhasználói adatok gyűjtése

További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről itt találhatóak:

Google Inc.: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

 

X. Az adatkezelés biztonsága

A fenykeplabor megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Biztonsági eljárásaink folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a technológiai fejlődéssel összhangban.

XI. Érintett jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az Érintettnek meghatározott jogai vannak a GDPR rendelkezéseivel összhangban:

1. Az érintett hozzáférési joga (tájékoztatáshoz való jog)

Jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikkében felsorolt információkról felvilágosítást kérjen.

2. A helyesbítéshez és a törléshez való jog

Jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Jogosult kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy a GDPR 17. cikkében részletezett valamely ok - például ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték - fennáll.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében meghatározott előfeltételek fennállnak, például ha tiltakozott az adatkezelés ellen, egy esetleges vizsgálat időtartamára.

4. Az adathordozhatósághoz való jog

Meghatározott estekben, amelyek a GDPR 20. cikkében kerültek felsorolásra, joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált (tagolt), elterjedt, és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy harmadik személynek továbbítsa (átadja).

5. A tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból joga van arra, hogy azon adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján alapszik (jogos érdekek megőrzésével kapcsolatos adatkezelés). Személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha adatkezelés tekintetében bizonyítható, kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek az érintett érdekeivel, jogaival, és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

XII. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati kioktatás

Amennyiben úgy érzi az Érintett, hogy a fenykeplabor megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Bírósági jogorvoslat:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a fenykeplabor-vel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatóság eljárása:

Az Érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: https://naih.hu

Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2018.11.29.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: Letöltés

 

 

 

 FOTÓKIDOLGOZÁS 10x15 49 ft - tól

13 oldalas NAPTÁR 4990 ft

 

igazolvanykep keszites azonnal


Kávésbögre + csésze - 1,5 dl
Klasszikus kávés bögre csészével a kávézás szerelmeseinek. Díszítsd egyedi fényképpel, tervezd meg most.
Részletek
4 990 Ft


Fényképes varázs bögre - kék - 3dl
2dl-es varázs bögre (hő hatására kifehéredik az alapból kék színű bögre) egyedi fényképpel díszítve. Az egyik legkedvencebb termékünk amivel biztos sikert aratsz majd.
Részletek
3 490 Ft


Új termék
Fényképes puzzle - A3+ 500db-os + fém díszdoboz
500db-os A3+-os egyedi fényképes kirakó! Rendeld meg most saját fényképes kirakód!
Részletek
11 990 Ft


Fényképes hamutál
Fényképes hamutál
Részletek
3 990 Ft


Fényképes bögre - fém bögre - 2 dl
Dupla falú fényképes 2dl-es bögre fémből. Válaszd ki kedvenc fényképed és tervezd meg most!
Részletek
3 990 Ft

 

fenykeplabor bwlogo
A legtöbben így találnak ránk: Fotókidolgozás, fénykép rendelés, igazolványkép készítés, egyedi fényképes ajándékok, fényképes bögre készítés, vászonfotó készítés, fényképes poszter nyomtatás, ajándéktárgy gravírozás, fotókidolgozás csomagok, fényképes párna készítés, egyedi fényképes öngyújtó nyomtatás, saját fényképes kirakó készítés, fényképes kirakó rendelés

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40

Fizetési módok honlapunkon.


Copyright © 2023. Fenykeplabor.hu